rally-pronajem

100% úspěšná sezona 2008 PRW racing teamu

16 startů a 16x auto v cíli, to je velmi úspěšná bilance naší Hondy v uplynulé sezoně 2008. Stoprocentní spolehlivost vozu se podepsala i pod některými velmi dobrými výsledky našich klientů, za které můžeme jmenovat zejména zisk titulu vicemistra ve skupině N/3 v MMČR pro posádku Robert Vodička- Karel Hédl / Pavel Dobiš/ ( výsledky 1.místo Rally Šumava, 2.místo Rally Krumlov, 3.místo Rally Třebíč, 2.místo Rally Bohemia, 2.místo Barum rally) a nebo pěkné dílčí výsledky jako například 2.místo v absolutní klasifikaci 55.Rajdu Wisly 2008 polské posádky Bartlomiej Grzybek-Michal Ranik.

Z dalších posádek, které se účastnili dalších závodů v ČR nebo zahraničí, jmenujme naši stálou rakouskou posádku Johann Drapela - Corina Konrad-Lustig, pro kterou byl největší úspěch zisk 3. místa v N/3 na Agrotec rally Hustopeče, nebo přerovskou dvojici Robert Adolf – Jan Kratochvíl, která po získání mezinárodní licence přestoupila do avizované nejvyšší kategorie N/4 s Mitsubishi Lancer EVO 9. Posledně jmenovanou posádkou je dvojice veselých opavských mladíků Jakub Koudela – Ondřej Vichtora, kteří nastoupili do kolotoče rallysprintů až na poslední dva sprinty v sezoně. Tito novicové na tratích rychlostních zkoušek se stávají další stabilní posádkou týmu pro rok 2009.

Pro nadcházející sezonu připravil náš team zcela nové auto, které bude jistě patřit k top autům ve své třídě. Jedná se o osvědčenou HONDA Civic type-R s 232 PS, tlumiči Proflex EVO 2, krátkou 6-ti stupňovou převodovkou se samosvorným diferenciálem. Pro lepší práci posádek je vevnitř vybaven také zařízením Tripmaster a Stack, které umožňuji posádce lépe sledovat provozní hodnoty automobilu a závodu. V plánu týmu je v brzké době uvedení dalšího nového, zcela identického auta.

Sezona 2009 již začíná za pár dní Valašskou rally ve Vsetíně. Na tomto závodě odstartuje jednička týmu Robert Vodička-Karel Hédl s tímto novým autem a přejeme jim hodně štěstí a zdaru na tratích RZ. Doufejme jen, že nové auta budou stejně spolehlivé jako to starší a ve výsledcích se odrazí pečlivá příprava týmu.

Eine 100% - ige, erfolgreiche Saison 2008

16 Starts, 16 Zielankünfte- dies ist der sehr erfolgreiche Rekord unseres Honda in der letzten Saison. Einige gute Ergebnisse unserer Mieter waren nicht nur dank der 10%-igen Zuverlässigkeit des Fahrzeuges möglich. Besonders hervorheben möchten wir auf diesem Wege, unter anderem, den Vizestaatsmeistertitel der Gruppe N/3 für das Team Robert Vodicka- Karel Hedl (Pavel Dobis) - (1.Platz Rally Sumava, 2.Platz Rally Krumlov, 3.Platz Rally Trebic, 2.Platz Rally Bohemia, 2.Platz Barum Rally) oder ebenfalls ein nettes teilergebnis mit einenm 2. Gesamtplatz des polnischen Teams Bartlomiej Grzybek-Michal Ranik bei der 55. Rajd Wisly 2008.

Zu den weiters erwähnenwerten Teams, die ebenfalls im In- und Ausland starteten, gehören unsere zuverlässigen Österreicher Johann Drapela, Corina Konrad-Lustig, deren höchste Platzierung ein 3. Rang in der Klasse N/3 bei der Rallye Hustopece war und die Paarung Robert Adolf, Jan Kratochwil aus Prerov, die nach dem Erwerb einer internationalen Lizenz in die bereit höchste Kategory N/4 mit einem Mitsubishi Lancer Evo 9 wechselten. Das letzte Team, welches wir hier noch erwähnen möchten, ist das äußerst vielversprechende Nachwuchsteam Jakub Koudela – Ondrej Vichtora, die in das Karussel der Rally Sprints erst in den letzten beiden Rennen einstiegen. Diese Neulinge auf der Rennstrecke werden ebenfalls im Jahr 2009 ein fixes Starterteam bei uns werden.

Für die kommenden Saison hat unser Team ein komplett neues Fahrzeug auf die Beine gestellt, welches zu den besten Fahrzeugen seiner Klassen gehören wird. Dieses Fahrzeug ist ein HONDA Civic Type R mit 232 PS, Proflex EVO 2 Stoßdämpfer, kurzem 6- Gang Getriebe und einem selbstsperrenden Differenzial. Um unseren Teams eine noch bessere Bedienbarkeit zu garantieren ist ein Tripmaster eingebaut, der es ihnen erlaubt sämtliche Faktoren des Fahrzeuges und des Rennes zu überwachen. Ein weiteres Rennfahrzeug ist in Planung!

Die Saison 2009 startet in einigen Tagen mit der Wallachischen Rallye in Vsetin. Unsere Nummer 1- Robert Vodicka-Karel Hedl- werden bei diesem Rennen mit unserem neuen Rallyeauto starten und wir wünschen ihnen auf diesem Wege alles Gute auf den Sonderprüfungen. Wir hoffen, dass die neuen Fahrzeuge die selbe Zuverlässigkeit zeigen, wie die alten und sich die sorgfältige Vorbereitung durch unser Team in den Ergebnissen niederschlägt.

100 % successful season 2008

16 starts and 16 finish line arrivals – this is very successful record of our Honda in the last season 2008. Some of very good attainments of our clients were possible also thanks to 100 % reliability of the vehicles. We can especially mention, for instance, attainment of the title “vice-mister” in the group N/3 v MMČR for the crew - Robert Vodicka- Karel Hedl (Pavel Dobis) - (1st place in Rally Sumava, 2nd place in Really Krumlov, 3rd place in Rally Trebic, 2nd place in Rally Bohemia, 2nd place in Barum Rally) or nice part score such as 2nd place in absolute classification in 55th Rajd Wisly 2008 of the Polish crew Bartlomiej Grzybek-Michal Ranik.

From other crews that took part in other competitions both in the Czech Republic and abroad we should mention our stable Austrian crew - Johann Drapela - Corina Konrad-Lustig for whom the highest success was achievement of several 3rd places in N/3 in Agrotec Rally Hustopece or a couple Robert Adolf – Jan Kratochvil from Prerov who after attaining an international licence transferred into already mentioned highest category N/4 with Mitsubishi Lancer EVO 9. The last mentioned crew is the couple of joyful young men Jakub Koudela – Ondrej Vichtora who get on the “merry-go-round” of rally sprints only for the last two sprints in the season. These freshmen on the routes of speed trials are becoming another stable crew in the team for the year 2009.

For the forthcoming season our team has prepared entirely new vehicle which will belong to the best cars in its class. This vehicle is an approved HONDA Civic type-R with 232 PS, with shock-absorbers Proflex EVO 2, short six-speed gearbox with self-locking differential. To guarantee better manipulation for our crews, it is also equipped inside with device Tripmaster and Stack which enables the crew to better observe operational values of the vehicle and the whole race. We are planning to launch one more brand new vehicle soon.

Season 2009 is going to start in several days with the Wallachian Rally in Vsetin. Our number one - Robert Vodicka-Karel Hedl – will start in this race with this new vehicle and we wish them all the best on the routes of RZ. Let’s hope that the new vehicles will be as reliable as the old ones and the careful preparation of our team will be reflected in the score.